ชี้แจงกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560  จึงขอแจ้งกำหนดการสอบให้ผู้ปกครองทราบ และดูแลกวดขัน ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ตามกำหนดการ ดังนี้

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2     สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ , 1 และ 3 มีนาคม 2560
                                      หยุดเรียนในวันที่ 24,28 กุมภาพันธ์  และ 2 มีนาคม 2560

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        สอบวันที่ 1,3 มีนาคม 2560
                                       หยุดเรียนในวันที่ 24,27,28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2560

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     สอบวันที่ 24,28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2560
                                       หยุดเรียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 1,3 มีนาคม 2560