ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอบคุณข้อมูลจากงานวัดและประเมินผล